+31 6 44180634 support@gertin.nl

Jiggers

Wat zijn Jiggers?
Jiggers zijn zandvlooien die in Sub Sahara klimaten voorkomen en die zich via de huid van mensen en dieren binnendringen. Jiggers zijn ook bekend als chigoe vlooien. Hun wetenschappelijke naam is Tunga penetrans. Deze parasiet voedt zich met warmbloedige wezens zoals dieren en mensen. Omdat jiggers in aarde en zand leven, zijn de meeste mensen die daarmee besmet raken vooral uit rurale gebieden. De schatting is dat er in Kenia meer dan 4 miljoen mensen hiermee besmet zijn.

Een ander kenmerk van de Jigger vlo is dat deze zich levend ingraaft in voeten of handen. Dit betekent dat mensen die op blote voeten lopen het meeste gevaar lopen om besmet te raken. De meerderheid van de getroffen mensen in Kenia leven in rurale gebieden, vooral in het westen van Kenia. Deze mensen leven in grote armoede in hutjes met aarden vloeren. Voor jiggers zijn aarden vloeren uitstekend terrein om in te leven. Zij vinden daar gemakkelijke slachtoffers onder de bewoners.

Wanneer het vrouwtje haar eieren wil gaan leggen, graaft zij zich in haar slachtoffer. Gewoonlijk  zoekt de jigger naar zachte, onbedekte huid zoals die tussen de vingers en tenen. De jigger verblijft de hele tijd onder de huid zich voedend met bloed totdat de eieren volledig zijn ontwikkeld.  Dat duurt ongeveer twee weken. Het vrouwtje legt ongeveer 100-200 eitjes per keer. Na een paar dagen komen de eieren uit en gaan dan door het larven en pop stadium om in ongeveer 2 tot 3 weken tijd volwassen te worden. De volwassen vlooien, die nog steeds ingegraven zitten in het menselijk vlees, zullen paren en de cyclus begint opnieuw.

Veroorzaken jiggers pijn?
Wanneer jiggers zich voor het eerst ingraven in de huid van een slachtoffer doet dit weinig of geen pijn. Daarom merken de slachtoffers in het begin niet dat zij geïnfecteerd zijn. Echter, als de eitjes eenmaal zijn gelegd en beginnen te groeien, wordt de geïnfecteerde plek erg pijnlijk. Die plek zal opzwellen en voor de meesten wordt het lopen zeer pijnlijk. Vanwege die pijn beginnen slachtoffers vaak op hun hielen te lopen.

In ernstige gevallen kunnen kinderen bloedarmoede krijgen omdat jiggers hun bloed als voedsel gebruiken. Andere complicaties die kunnen voorkomen zijn:
•    Misvormde vingers of tenen
•    Verlies van vinger- of teennagels
•    Ernstige zweren
•    Amputatie van vingers of tenen

Maar jiggers zorgen niet alleen voor gezondheidsproblemen. Het leidt ook tot sociale en economische problemen. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen niet naar school en zijn volwassenen niet in staat om te werken. In sommige gemeenschappen is er sprake van stigmatisering van jigger slachtoffers, dat kan leiden tot verwaarlozing en een laag gevoel van eigenwaarde.

Om hoeveel geïnfecteerde mensen gaat het?
Kenia heeft een totale bevolking van ca. 40 miljoen. De schatting is dat ca. 10% van hen besmet is met jiggers. Ikolomani (onderdeel van de westelijke provincie Kakamega) heeft een bevolking van 113.500 waarvan meer dan 25% is geïnfecteerd. Dat zijn 28.375 mensen waarvan 80% kinderen tussen de 1 en 10 jaar.  Echter, als wij ons plan van aanpak 4,5 jaar lang in Ikolomani zouden kunnen voortzetten, dan zouden alle mensen en kinderen daar geholpen kunnen worden en wordt dit afschuwelijke probleem helemaal opgelost. Tegelijkertijd verwachten wij dat de centrale overheid in Nairobi hierdoor wordt aangespoord om iets dergelijks te doen in de rest van het land, want dat is duidelijk niet onze taak of missie.

De Jigger een kleine zandvlooi.

Een voet vol met jiggers. Deze parasieten graven zich in voeten in omdat zij slechte springers zijn.