010-4189868 support@gertin.nl

Doneren?

Maak een maandelijkse donatie
Zoals al eerder genoemd in het jigger verhaal kunnen er per maand 500 volwassenen en kinderen worden geholpen. Eén totale jiggerbehandeling, inclusief voorlichting, nazorg, enzovoort, kost per persoon €20,00.

Met uw maandelijkse donatie kunnen wij deze kinderen weer helemaal gezond krijgen en dit afschuwelijke gezondheidsprobleem voor altijd uit de wereld helpen. Het geeft deze kinderen een kans op een betere toekomst.

Het liefst ontvangen wij maandelijkse donaties van €20,00, maar natuurlijk zijn maandelijkse donaties van €15,00, €10,00 (of zelfs van €5,00) ook van harte welkom.

Betrokkenheid
Iedere donateur zal door ons, van tijd tot tijd, op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling en vooruitgang van het Ikolomani project. Ook zullen wij t.z.t. op deze website daarover berichten en foto’s plaatsen. Door donateur te worden gaat u niet alleen persoonlijk kennismaken met Jamin, maar ook met zijn vrouw Rose en zijn broer Ben die met z’n drieën dit Jigger project lokaal gaan leiden en uitvoeren. Het zijn, stuk voor stuk, ontzettend warme en sympathieke mensen die u mettertijd waarschijnlijk zult gaan beschouwen als goede en lieve vrienden.

Bankrekening van Gertin
Het door u gekozen bedrag kunt u overmaken naar:
ING bankrekening: IBAN: NL70INGB0006977231 BIC: INGBNL2A
T.n.v. Stichting Gertin

Wanneer u een overschrijving doet, klik dan het vakje ‘maandelijks’ aan. Uiteraard kunt u dit te allen tijde stopzetten.

Omdat Gertin een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI is mogen donaties, tot ca. 10% van uw inkomen, van uw belastingaanslag worden afgetrokken.

 

Do you wish to donate?

Please make a monthly donation
As previously mentioned in the Jigger story, 500 adults and children can be treated a month. One total Jigger treatment, including education, aftercare, etc., costs €20.00 per person.

With your monthly donation we can make those children completely healthy again and get rid of this horrible health problem forever. It gives these children a chance at a better future.

We prefer monthly donations of €20.00, but of course monthly donations of €15.00 or €10.00 (even €5.00) are also very welcome. We are using the Euro sign, but the same amounts in Pound Sterling or US Dollars are, of course, equally welcome.

Personal involvement

Each donor will be kept informed by us about the progress of the Ikolomani Project. From time to time we shall also post messages and place more photos on this website. As a Donor you will be not only become acquainted with Jamin, but also with his wife Rose and his brother Ben who will execute this Jigger Project locally. All three of them are very warm and friendly people whom, over time, you shall undoubtedly come to regard as good and dear friends.

Bank Account of Gertin
You can transfer the chosen amount to:
ING bank account: IBAN: NL70INGB0006977231 BIC: INGBNL2A
For the account of: Stichting (Foundation) Gertin

Gertin is a Charitable Foundation officially approved by the Dutch tax authorities as a so called ‘ANBI’. Dutch taxpayers are allowed to deduct charitable donations from their Tax Returns to a maximum of 10% of their income. If you live in a EU country this may well also apply to you. Please check this with your tax advisor.

 

She badly needs your help!
Seal of approval from Dutch Tax Authorities

Seal of approval from Dutch Tax Authorities

[:nl _i=”0″ _address=”2.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”2.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”2.0.0.2″ /]